Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова

 

 

Язык интерфейса:

Кырг  Рус  En

 

* Главная страница

* Структура института

* Кафедры

маркированный список

Организация перевозок и безопасность движения

маркированный список

Эксплуатация транспортно-технологических машин

маркированный список

Таможенное дело (на транспорте)

маркированный список

Техносферная безопасность

маркированный список

Организация работы с молодежью и развития русского языка

маркированный список

Кыргыз тили жана адабияты

маркированный список

Физика и прикладная химия

маркированный список

Иностранные языки

маркированный список

Физическая культура и спорт

* Ученый Совет

* Планы мероприятий

* Студенческая жизнь

* Абитуриентам

* Центр карьеры

* Фото галерея

* Объявления

 

 

 

 

Ссылки:

Расписание занятий

Приказы

Электронная библиотека

Система дистанционного обучения

 

Кафедра "Кыргыз тили жана адабияты"

  


Карыбекова Майрамкүл Карыбековна
кафедра башчысынын м.а., ф.и.к., доцент

 

       Кафедранын тарыхы. Алгачкы жолу “Кыргыз тили” кафедрасы 1989-жылы Фрунзедеги политехникалык институтта уюшулган. 1992-жылы аты аталган институттун курамдык бөлүмдөрүндөгү өзгөрүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз архитектуралык-курулуш институту негизделип, анын курамында өз алдынча “Кыргыз тили” кафедрасы түзүлгөн. 2018-жылдын сентябрь айынан баштап "Кыргыз тили" кафедрасы Транспорт жана экология институтунун курамына кирген.

 2019-2020 - жаңы окуу жылынан тартып  багыттар боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоодо  “Кыргыз тили жана адабияты” сабагынын КР жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын мамлекеттик компонентине, Базалык иш пландарына жана Жыйынтыктоочу мамлекеттик  аттестациялоого киргизилгенине байланыштуу, КМКТАУнун Окумуштуулар Кеңешинин Чечими менен (2019-жылдын 3-июлундагы №11 протоколу)   "Кыргыз тили" кафедрасы  "Кыргыз тили жана адабияты" кафедрасы болуп кайра түзүлдү. 

Кафедранын ишмердүүлүгү. Кафедранын курамында 15 адам эмгектенет. Алар: 1 ф.и.д., проф., академик, 4 филология  илиминин кандидаты жана 2 доцент, 2 доценттин м.а., 5 улук окутуучу, 3 окутуучу, 1 кабинет башчы жана 1 лаборант иштейт. 

“Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасында  илимий, илимий-усулдук жана окутуу иштери  жакшы жолго коюлган.  Кафедранын окутуучулары университеттин бардык институттарынын дипломдук, магистрдик темаларын мамлекеттик тилге которуу жана текшерүүнү көзөмөлдөшөт. Аспирант жана изденүүчүлөр мамлекеттик тилден кандидаттык минимум тапшыруунун алдында ар бири илимий темасы боюнча 300 терминди кыргыз тилине которуп, терминдер фондун түзүп чыгат жана сынактын аягында жогорку аттестациялык комиссияга өткөрүлөт. Кафедранын окутуучулары терминологиялык багытта ар бир институт менен мамлекеттик тилде иш алып барышат.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 90дон ашуун усулдук колдонмолор жана иштелмелер жазылып, көптөгөн илимий макалалар “КМКТАУ жарчысында” жарык көргөн. Алар эл аралык, республикалык илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар, сунуш-долбоорлор менен чыгышып, бир катар илимий-усулдук семинар, симпозиумдарда өзүлөрүнүн илимий иштерин илимий басылмаларда жарыялоого жетишишти.

Техникалык жождордун  студенттери үчүн жаңы жалпы типтеги программалардын негизинде сабактын жумушчу программасы (модулдар), кыргыз тили боюнча тесттин суроолору  түзүлүп, сабактын окуу-методикалык комплекстери (СОМКлар) иштелип чыкты. Заман талабына ылайык жабдылган усулдук кабинет, адабий, усулдук жана электрондук китепканалардын иш алпаруусу – мамлекеттик тилди үйрөтүүгө кеңири шарттарды түзүп, зор натыйжаларды берүүдө.

Кафедрада мамлекеттик тилди  үйрөтүү курстары  үзгүлтүксүз иштеп, ар жыл сайын мамлекеттик тилди үйрөнүүчүлөрдүн  саны көбөйдү.

 2015-жылдын 20-октябрында  КР Президентине караштуу улуттук мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлдөрүнүн жана бир катар ЖОЖдордун мамлекеттик тил боюнча адистеринин катышуусунда КМКТАУда  "Мамлекеттик тил" борбору ачылган. Аталган борборго 2016-жылдын 17-ноябрында КР Баатыры, Кыргыз Эл акыны Сооронбай Жусуевдун аты ыйгарылган.

Жалпысынан алганда, “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын жамааты мамлекеттик тилди жаңыланган (инновация) окутуу методдоруна ылайыкталган усулдук колдонмолорду, иштелмелерди үзгүлтүксүз иштеп чыгуу менен, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде окутууга өз салымдарын кошуп келүүдө. Акыркы 5 жылда “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын окутуучулары өз билимин жогорулатуу боюнча  курстардан өтүп, сертификаттарга ээ болушкан. 

 
ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН КАФЕДРАНЫН ИЛИМИЙ ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ИШТЕРИ
1. “Кыргыз тили ”кафедрасы жыл сайын университеттин илим жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча проректор Н.Ж. Маданбеков менен биргеликте Окумуштуулар кеңешинде бекитилген илимий теманын негизинде иш алып барышат.
2. “Кыргыз тили” кафедрасынын окутуучулары бардык институттардын дипломдук, магистрдик темаларын мамлекеттик тилде которууну жана текшерүүнү көзөмөлдөшөт.
3. Аспирант жана изденүүчүлөр мамлекеттик тилден кандидаттык минимум тапшыруунун алдында ар бир илимий темасы боюнча 300 терминдерди адистик боюнча кыргыз тилине которуп, терминдер фондун түзүп чыгышат жана сынактын аягында жогорку аттестациялык комиссияга өткөрүлөт.
4. Кафедранын окутуучулары терминологиялык багытта ар бир институт менен мамлекеттик тилде иш алып барышат.
5. Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин ичинде атайын терминологиялык комиссия түзүлүп, мамлекеттик тилде чыккан китептер (монография, окуу китептер, усулдук колдонмолор) алгач ар бир кафедрада жыйналып, окуу методикалык кеңешмеде каралып, андан соң университеттин Окумуштуулар кеңешине сунушталып, Билим берүү жана илим министрлигине басмадан чыгарууга берилет.
6. Мамлекеттик тил боюнча ЖОЖдор аралык студенттер арасында өткөрүлүүчү илимий-иш чаралар, конференциялар, олимпиада ж.б. кафедранын окутуучулары таланттуу студенттерди даярдап, университеттин атынан катышып келишет.

 

Кыргызстандагы аба ырайы

  Валюталардын курстары

 

 

 

Связывайтесь с нами:

 

720020, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.
Малдыбаева, 34-б

Кыргызский Государственный Университет Строительства, Транспорта и Архитектуры им.Н.Исанова

Институт Транспорта и Коммуникаций

 

+996 312 542873

+996 312 545719

 

intranscom@gmail.com

К началу этой страницы На главную страницуНапишите через e-mail

Последнее обновление сайта